Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorz Piotrowski prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium apelacji rzeszowskiej. W przypadku egzekucji z nieruchomości oraz egzekucji, w której przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio istnieje ograniczenie w postaci właściwości miejscowej.

Mapa powiatu ropczycko - sędziszowskiego, czyli okręg działania komornikaWłaściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorza Piotrowskiego obejmuje powiat ropczycko-sędziszowski:

Prawo do wyboru komornika jest gwarantowane przez art. 10 ustawy o komornikach sądowych zgodnie z którym wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien załączyć oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. art 10 ustawy o komornikach sądowych.