Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorz Piotrowski prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium całego kraju. W przypadku egzekucji z nieruchomości oraz egzekucji, w której przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio istnieje ograniczenie w postaci właściwości miejscowej.

Mapa powiatu ropczycko - sędziszowskiego, czyli okręg działania komornikaWłaściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorza Piotrowskiego obejmuje powiat ropczycko-sędziszowski: miasto i gmina Ropczyce (39-100), miasto i gmina Sędziszów Małopolski (39-120), gmina Ostrów (39-103): Blizna, Borek Mały, Kamionka, Kozodrza, Ocieka, Ostrów, Skrzyszów, Wola Ociecka, Zdżary., gmina Iwierzyce (39-124)Będzienica, Bystrzyca, Iwierzyce, Nockowa, Olchowa, Olimpów, Sielec, Wiercany, Wiśniowa. gmina Wielopole Skrzyńskie (39-110): Broniszów, Brzeziny, Glinik, Nawsie, Wielopole Skrzyńskie.

Prawo do wyboru komornika jest gwarantowane przez art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu:

“Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego”.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien załączyć oświadczenie o następującej treści: „wyboru komornika dokonano na podstawie art 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.