Skrzyszów

Skrzyszów znajduje się w województwie podkarpackim, w gminie Ostrów. Na terenie miejscowości znajduje się piękny renesansowy dwór H. Mieleckiego. W jego okolicy odkryto pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu.