Szkodna

Szkodna jest jedną z miejscowości tworzących gminę Sędziszów Małopolski w powiecie ropczycko – sędziszowskim. Integralne części tworzące tą miejscowość to: Dutkówka, Gnypówka, Budy, Kujdówka, Pańskie, Łabajówka, Zapadziska, Szymankówka, Wójcikówka, Sołtysowo, Pańskie oraz Plackówka. Szkodna sąsiaduje z gminą Wielopole Skrzyńskie. Wieś zlokalizowana jest na terenach Strzyżowsko – Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.