Ruda

Ruda to miejscowość znajdująca się w gminie Sędziszów Małopolski. Przysiółki należące do tej wsi to: Zajezierze, Poręby, Zagacie oraz Knieja. Nieopodal znajdują się miejscowości takie jak: Cierpisz, Kamionka, Zdżary oraz Boreczek. Według danych GUS z 2011 roku Rudę zamieszkiwało 370 osób.