Powiat ropczycko – sędziszowski

Powiat ropczycko – sędziszowski z siedzibą w Ropczycach zlokalizowany jest w województwie podkarpackim. Jego obszar obejmuje gminy miejsko – wiejskie: Ropczyce oraz Sędziszów Małopolski, a także gminy wiejskie: Iwierzyce, Ostrów oraz Wielopole Skrzyńskie. Obejmuje miasta: Sędziszów Małopolski oraz Ropczyce. Jego terytorium graniczy z powiatami: kolbuszowskim, rzeszowskim, strzyżowskim, dębickim oraz mieleckim. Przez teren powiatu przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94. Ponadto znajduje się także w jego obrębie odcinek linii kolejowej E30, którą łączy Kraków z Medyką.