Dla Wierzyciela

Kancelaria Komornika Sądowego Grzegorza Piotrowskiego mieści się przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach. Pracownicy kancelarii dokładają wszelkich starań, aby zagwarantować swym klientom najwyższy poziom usług. Wykorzystując najnowsze technologie informatyczne zapewniają nie tylko wysoką skuteczność wykonywania postępowań egzekucyjnych, ale również maksymalnie ograniczają czas trwania czynności. Systemy, które wykorzystują w znacznym stopniu redukują długość i czas procedury docierania do majątku dłużników. Kancelaria korzysta m.in. z następujących rozwiązań:

  • Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest systemem informatycznym, który jest dostępny dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Korzystając z tej technologii, komornik może w szybki i wygodny sposób uzyskać informacje o płatnikach składek ubezpieczeniowych, które zawierają m.in. dane rachunków bankowych, adresu zamieszkania czy meldunku.

  • CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych pozwala funkcjonariuszowi publicznemu na dotarcie do danych dłużnika, w których zawierają się informacje o własności, współwłasności lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości na terenie RP.

  • CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Korzystając z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców komornik sądowy może uzyskać informacje o pojazdach mechanicznych. Wśród danych, które może uzyskać znajdują się m.in. rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, numer VIN i numer nadwozia, dane właścicieli i posiadaczy pojazdów czy informacje o ubezpieczeniu OC.

  • OGNIVO – system komunikacji online z bankami

System Ognivo pozwala na szybką i bezpieczną komunikację podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji objętych tajemnicą banką – np. komorników – z bankami. W bazie znajduje się niemal 30 banków komercyjnych i 130 banków spółdzielczych. Korzystając z tego systemu można zlokalizować rachunki bankowe dłużników, wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.

  • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EPU pozwala na przedłożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do wybranego  komornika sądowego. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze polega na przeprowadzenie elektronicznego postępowania sądowego. Ma charakter fakultatywny i wdrażane jest wyłącznie na wniosek powoda. Pozwala na szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego wobec dłużnika. Cała sprawą zajmuje się zdalnie Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Nakazy zapłaty również mają postać elektroniczną i odbywa się poprzez stronę tzw. „e-sądu” – www.e-sad.gov.pl.