Boreczek

Boreczek to wieś przynależąca administracyjnie do powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Leży w gminie Sędziszów Małopolski na terenie województwa podkarpackiego. Historycznie była wsią królewską w województwie sandomierskim, podlegała pod ropczyckie starostwo niegrodowe a w latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa rzeszowskiego. Obecnie zamieszkana jest przez 365 mieszkańców (dane GUS z 2011 roku.).