Licytacje

Licytacja komornicza stanowi część postępowania egzekucyjnego, ma charakter publiczny. Czas, miejsce, cenę oszacowania, cenę wywołania oraz rodzaj licytowanej ruchomości bądź nieruchomości organ egzekucyjny zamieszcza w obwieszczeniu. W przypadku licytacji ruchomości cena wywołania na pierwszej licytacji wynosi 3/4, natomiast na drugiej licytacji 1/2 wartości ceny oszacowania. Cena wywołania na licytacji nieruchomości kształtuje się odpowiednio: 3/4 na pierwszej licytacji oraz 2/3 wartości ceny oszacowania na drugiej. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Podkreślenia wymaga fakt, że nabycie zarówno ruchomości jak i nieruchomości na gruncie przepisów kpc ma charakter pierwotny. Nabywca uzyskuje prawo własności bez żadnych obciążeń.

Obwieszczenia o licytacjach dostępne pod adresem: