Konsultacje

Przyjmowanie interesantów w Ropczycach od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia kancelarii od 800 do 1600. Komornik przyjmuje strony w każdy wtorek od 930 do 1500.

Dane do wpłat

Bank Spółdzielczy w Ropczycach nr 12 9171 0004 0000 1010 2000 0010. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko/nazwę oraz sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP). Wpłat można dokonać także w kasie kancelarii. Dla wpłat zagranicznych: SWIFT: POLUPLPR IBAN: 12 9171 0004 0000 1010 2000 0010

Działalność

Na zlecenie wierzyciela Komornik Sądowy w związku z dostępem kancelarii do elektronicznych systemów, w tym CEPIK, OGNIVO, e-ZUS czy CBDKW podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika.

Komornik w Ropczycach

Komornik przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorz Piotrowski przyjmuje interesantów w mieście Ropczyce na ul. Rynek 13. Prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium apelacji rzeszowskiej.

Grzegorz Piotrowski – absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2004-2006 odbył aplikację komorniczą, w czerwcu 2007r. został powołany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na stanowisko asesora komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy.

Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorza Piotrowskiego została utworzona z dniem 03 grudnia 2015r. Od pierwszego dnia dążę, aby postępowania egzekucyjne były przeprowadzone rzetelnie, sprawnie oraz realizowały swój cel. Realizacji orzeczeń sądowych sprzyja ciągła informatyzacja oraz pozyskiwanie kolejnych rozwiązań, które umożliwiają sprawne i skuteczne poszukiwanie majątku dłużnika.

Informuję, że postępowania egzekucyjne prowadzone są zarówno w granicach właściwości miejscowej jak i na terenie apelacji rzeszowskiej. Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ropczycach Grzegorza Piotrowskiego obejmuje powiat ropczycko-sędziszowski: miasto i gmina Ropczyce (39-100), miasto i gmina Sędziszów Małopolski (39-120) gmina Ostrów (39-103), gmina Iwierzyce (39-124), gmina Wielopole Skrzyńskie (39-110).


Inspektor ochrony danych osobowych: Mikołaj Ryzop, m.ryzop@dpag.pl
Adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group sp. z o. o., ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa