Brzezówka

Brzezówka to wieś, która zlokalizowana jest w gminie Ropczyce, w powiecie ropczycko – sędziszowskim. W 2011 roku według danych GUS Brzezówkę zamieszkiwało 1121 osób. Wieś ta składa się z następujących części: Kąty, Pogorzałki, Zakościele oraz osady Potoki. W miejscowości tej znajduje się kopalnia ropy naftowej oraz gazu ziemnego.