Gmina Sędziszów Małopolski

Gmina Sędziszów Małopolski jest gminą miejsko – wiejską, która zlokalizowana jest w powiecie ropczycko-sędziszowskim. Jej siedzibą jest Sędziszów Małopolski. Na jej obszarze znajdują się następujące miejscowości: Zagorzyce, Zabłocie, Szkodna, Ruda, Krzywa, Kłęczany, Góra Ropczycka, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Bukowina, Boreczek oraz Będziemyśl, a także sołectwa: Zagorzyce Górne, Zagorzyce Dolne, Szkodna, Ruda, Krzywa, Kłęczany, Góra Ropczycka, Czarna Sędziszowska, Cierpisz, Boreczek, Będziemyśl. Gmina Sędziszów Małopolski sąsiaduje z następującymi jednostkami: Wielopole Skrzyńskie, Świlcza, Ropczyce, Ostrów, Niwiska, Kolbuszowa oraz Iwierzyce. Przez gminę biegnie droga krajowa nr 94, a w pobliżu biegnie autostrada A4.