Wielopole Skrzyńskie

Wielopole Skrzyńskie jest administracyjnym centrum Gminy Wielopole Skrzyńskie (woj. podkarpackie). Z tej wsi pochodził m.in. Tadeusz Kantor, znany teatrolog i dramaturg. Jego wpływ na wieś jest widoczny do dziś, gdyż co roku obchodzi się w Wielopolu Skrzyńskim kantoralia – cykl imprez związanych z teatrem.