Gmina Ropczyce

Gmina Ropczyce to gmina miejsko-wiejska, która zlokalizowana jest w powiecie ropczycko – sędziszowskim. Jej siedziba zlokalizowana jest w Ropczycach. Jej powierzchnia wynosi 138,99 km2. Liczba mieszkańców według danych GUS z 2016 roku wynosiła 27 127 osób, a gęstość zaludnienia 195 os./ km2. W skład gminy wchodzą następujące miejscowości: Lubzina, Brzezówka, Gnojnica, Mała, Okonin, Niedźwiada, Łączki Kucharskie oraz sołectwa takie jak: Okonin, Niedźwiada, Mała, Łączki Kucharskie, Lubzina, Gnojnica Wolna, Gnojnica Dolna oraz Brzezówka. Gmina Ropczyce graniczy z następującymi gminami: Wielopole Skrzyńskie, Sędziszów Małopolski, Ostrów, Dębica oraz Brzostek. Przez teren gminy Ropczyce przebiega odcinek drogi krajowej nr 94, która prowadzi ze Zgorzelca do Korczowej.