Nawsie

Sołectwo Nawsie podlega gminie Wielopole Skrzyńskie i leży na terenie województwa podkarpackiego (powiat ropczycko-sędziszowski). Wieś graniczy z Wielopolem Skrzyńskim od zachodu i Zawadką od wschodu. Przez wieś płynie rzeka Wielopolka która jest dopływem Wisłoki.